Op donderdag 26 januari vond de Care bijeenkomst met als thema Registratielast plaats op het hoofdkantoor van Zorggroep Almere. Helaas was het door de uitbraak van het NORO-virus op Polderburen (de Gemba locatie) niet mogelijk op Gemba te gaan, maar de teammanager Francis Kastermans van Polderburen heeft op het hoofdkantoor een uitgebreide toelichting gegeven over de leefmilieus binnen Zorggroep Almere.  Zie de presentatie en het filmpje. De 10 deelnemers waren afkomstig uit 6 verschillende Lidz organisaties. Daarnaast is Vilans aangesloten om nader kennis te maken met Lidz als vertrekpunt om deze samenwerking in de toekomst mogelijk te intensiveren.

De bijeenkomst startte met een kennismakingsrondje waarbij de verwachtingen van de deelnemers werd getoetst. Hierbij was opvallend dat er veel nieuwe gezichten waren die verkennend aanwezig waren. Na een korte presentatie van Tosca Klinkenberg over Zorggroep Almere en de wijze waarop Lean wordt toegepast in de bedrijfsvoering kregen we een levendige toelichting over de leefmilieus en de wijze waarop Lean hierbij het proces van beloproepsysteem heeft geoptimaliseerd. Na een korte pauze heeft Wil van der Heijden een presentatie gegeven over de vermindering van de registratielast door middel van het implementeren van een nieuw ECD. Else Stapersma van Vilans gaf hierop aanvullende informatie over de tool die door Vilans ter beschikking wordt gesteld aan zorgorganisaties om de registratielast te verminderen. Else bevestigd dat registratielast vaak voornamelijk wordt veroorzaakt door indicatoren die de organisatie zichzelf oplegt en dat het reduceren van registratie vaak gepaard gaat met het implementeren van een ECD.

Thema’s voor een volgende Care bijeenkomst zijn: Zelforganiserende teams, inzet van mantelzorg en vrijwilligers, borging van continu verbeteren en Kaderwet. Uiterlijk 10 februari 2017 laten deelnemers weten of een Care bijeenkomst in hun organisatie georganiseerd kan worden.

 

Hieronder nog enkele links: