In samenwerking met AMC heeft Lidz een standaard opgesteld voor deelnemers aan een Gemba en/of praktijkopleiding. Het doel is deelnemers met een focus aan een Gemba of Praktijkopleiding te laten deelnemen om het leereffect te vergroten. Tevens tips voor de terugkoppeling in de eigen organisatie.