In deze uitgave staat Lean Auditen centraal. Allereerst wordt ingegaan op het verschil tussen Lean Auditen en andere vormen van auditen. De filosofie en technieken van Lean Management worden daarbij toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op het nut van Lean Auditen en de vraag wanneer dit voor uw organisatie waardevol zou kunnen zijn. Hoe een Lean Audit in zijn werk gaat, leest u in het daarop volgende hoofdstuk. Tenslotte leest u over enkele praktijkervaringen die zijn opgedaan met het uitvoeren van een Lean Audit. Veel leesplezier!