Het netwerk ‘Lean in de zorg’ (Lidz) organiseert ‘gemba walks’ voor zijn leden. Deelnemers worden rondgeleid om te zien hoe het abstracte
begrip lean concreet in de praktijk wordt toegepast. Het idee is dat de deelnemers hiervan leren, maar ook de organisatoren. Hoe werkt dat in
de praktijk?

Een mooi artikel over het belang van Gemba’s en het deelnemen aan het Lidz netwerk.
J. Benders, S. Poelen en R. Schouteten