In plaats van de inspiratiesessie met Jeff Kaas die oorspronkelijk gepland was op deze middag, hebben 12 Lean experts uit 9 verschillende zorgorganisaties (zie deelnemerslijst) met elkaar gereflecteerd op de volgende drie vragen:

Wat er nu in deze Corona-crisis situatie gebeurt…

  1. Wat is daarin jouw rol als Lean expert?
  2. Welke invloed heeft de crisissituatie op Truth-Bit-Pull (de Lean principes die Jeff Kaas nastreeft – of jullie eigen Lean principes) in je organisatie?
  3. Wat kunnen we vanuit veranderkundig perspectief van de huidige dynamiek leren?

Bijgaand delen we het verslag, de deelnemerslijst, diverse presentaties en artikelen die in deze sessie gebruikt of genoemd zijn. Ook vind je meer informatie over Jeff Kaas

Introductiefilmpje Jeff Kaas via gemba academy
LinkedIn Jeff Kaas