Binnen Lean denken en werken komen we vaak tot de conclusie dat we zaken anders willen organiseren of dat we ander gedrag van medewerkers verwachten. Denk aan het wijzigen van een proces, of het implementeren van een van de Lean tools om continue te gaan verbeteren. Belangrijk hierbij is dat we aandacht hebben voor gedrag en het stimuleren van het gewenst gedrag.