Op donderdag 6 oktober heeft de Lidz contactpersonenbijeenkomst plaats gevonden in vergadercentrum Domstad te Utrecht. Hierbij het verslag van deze bijeenkomst en de bijbehorende documenten.

Doel van de contactpersonenbijeenkomst is:

 • Kennismaking contactpersonen onderling
 • Ophalen van waarde van Lidz voor deelnemende organisaties
 • Vertalen van waarde en behoefte naar Lidz doelstellingen

14 organisaties waren vertegenwoordig. Zie de deelnemerslijst. Tijdens de kennismakingsronde zijn sterke en verbeterpunten van de betreffende organisatie opgehaald. Zie de bijlage. Uit deze ronde blijken 11 van de 14 organisaties Lean opgenomen te hebben in de visie en strategie van de organisatie.

Zie het programma en de presentatie in de bijlage. Tevens de presentaties vanuit het netwerk: Alrijne Zorggroep, Elkerliek Ziekenhuis en Slingeland Ziekenhuis.

Daar een groot aantal deelnemers de tevredenheidsenquête niet ontvangen heeft wordt de waarde van Lidz ter plekke opgehaald onder de aanwezigen. Zie de bijlage.

Kort samengevat komt de waarde van Lidz voor de deelnemende organisaties neer op:

 • Opdoen van kennis en informatie
 • Delen van best practice
 • Netwerken

Aanvullingen op ontwikkelingen en plannen van Lidz

Terugkijkend op 2016 en vooruitkijkend naar 2017 hebben de contactpersonen de volgende verbeterpunten genoemd:

Website:

 • Zoekfunctie verbeteren naar sterke punten van organisaties
 • Aanmelden van activiteiten optimaliseren
 • Instructie verzorgen voor het plaatsen van documenten en activiteiten

Jaarplan 2017:

 • Shingo model en een koppeling aan Medewerkers Tevredenheids Onderzoek zijn een goed vertrekpunt richting een indicator voor continu verbeteren. Bij Radboud en Karakter is hier nader onderzoek gedaan door een student. Zie https://lidz.nl/documents/indicators-for-measuring-the-impact-of-lean-management-in-healthcare-organizations/
 • Koppeling naar Excellente zorg V&VN
 • Er is behoefte aan betrekken Raad van Toezicht bij Lean beweging organisaties. Kan Lidz hier landelijk een beweging op gang brengen?
 • Landelijke / gemeenschappelijke stem inzetten richting de inspectie
 • Tevredenheid activiteiten omzetten naar NPS score
 • Concretiseren wat men wil bereiken met Care organisaties binnen Lidz
 • Doelen concreter formuleren; wat wil men er mee bereiken. Indien een uitkomst indicator ontbreekt kan een proces indicator beschreven worden met de toevoeging; zodanig dat…..
 • Gezamenlijk doel Lidz formuleren, activiteiten benoemen en meting uitvoeren
 • Doel bepalen op kennis delen

Deze aanvullingen worden meegenomen in de heidag begin december 2016 waar het jaarplan 2017 definitief wordt gesteld.

Op de vraag of er meer behoefte is aan regionale contactpersonenbijeenkomst versus landelijke contactpersonenbijeenkomst antwoorden de aanwezigen dat deze behoefte niet bestaat. Deze vraag wordt ook gesteld aan contactpersonen die nu niet aanwezig waren.