Op 22 november vond het Lidz rondetafelgesprek Care organisaties plaats. Aanleiding voor deze bijeenkomst is de dalende lijn in het aantal Care organisaties dat vertegenwoordigd is binnen Lidz. Daarbij geven Care organisaties aan dat zij, ondanks verbetering in activiteiten niet geheel hun plek vinden binnen Lidz. Op basis hiervan is Miriam van Hattum (Coördinator Lidz) een onderzoek gestart dat tevens als afstudeerscriptie dient. De bijeenkomst is ter verdieping op dit onderzoek om te komen tot bronoorzaken en passende tegenmaatregelen zodanig dat Care organisaties zich thuis voelen binnen Lidz en het aantal organisaties in de toekomst toeneemt.

Zie in de bijlagen:
– Het verslag van de bijeenkomst
– De presentatie tijdens deze bijeenkomst over het onderzoek
– De samenvatting van het onderzoek.