Op 21 september 2016 heeft de RvB en RvT van Lidz vergaderd. Zie hierbij de notulen van deze vergaderingen.