Startdatum

vrijdag 27 september 2019

Einddatum

vrijdag 27 september 2019

Aantal plaatsen

16

Inschrijfgeld

€ 795

Locatie

Toyota
Liverpool

Organisator

Netwerk Lean in de zorg
Sylvia Witter - coordinator Lidz
079 - 363 8122

IVM TE WEINIG INSCHRIJVINGEN IS DEZE PRAKTIJKOPLEIDING GEANNULEERD

Op vrijdag 27 september 2019 organiseert Lidz in samenwerking met Lean Instituut @ Verbeeten de eerst volgende Doctors & Co Trip naar Toyota in Liverpool. De ervaring leert dat deze trip uitermate gewenst is door artsen en behandelaars en hun managers/ bestuurders binnen Care en Cure die graag geïnspireerd willen worden ten aanzien van Lean in de zorg. De kracht van (multidisciplinaire) teams blijkt in de praktijk groter dan de kracht van individuen. Om die reden adviseert Lidz de artsen en behandelaars dan ook om samen met een collega arts, behandelaar, manager of bestuurder deel te nemen aan deze inspirerende trip.

Naast een site tour door de Toyota Fabriek omvat het programma:
• Basisprincipes van Lean
• Theorie over het Toyota Productie Systeem
• Praktijkvoorbeelden van Kaizen (continue verbeteren) binnen Toyota
• Policy Deployment van Toyota (van strategie naar klantwaarde)
• Terugkoppeling van geleerde lessen in de eigen organisatie
Zie Uitnodiging-Lidz-Doctors-Co-Liverpool-27-september-2019.docxhet volledige programma.

Middels deze trip leert u veel over het reduceren van waste, het creëren van flow en ervaart u aan den lijve wat Lean betekent voor medewerkers; energie, enthousiasme, trots en vakmanschap. Aspecten die uitermate toepasbaar en wenselijk zijn in de zorg.

Kosten van deze trip bedragen € 795,- incl. btw voor Lidz deelnemers. De kosten zijn inclusief vlucht, vervoer van en naar Toyota Liverpool, maaltijden, cursusmateriaal en begeleiding door ervaren Leancoaches.

Het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor deze trip is minimaal 10 tot maximaal 16 deelnemers.

U kunt zich tot vrijdag 26 juli 2019 aanmelden voor Doctors & Co Trip Toyota Liverpool 2019 door een e-mail te sturen aan Bureau Lidz bureau@lidz.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, functie en de organisatie waar u werkzaam bent. Aanvullende informatie zal worden opgevraagd.