Startdatum

maandag 6 mei 2019

Einddatum

maandag 6 mei 2019

Locatie

Alrijne ziekenhuis
Leiderdorp

Organisator

Netwerk Lean in de zorg
Sylvia Witter - coordinator Lidz
079 363 81 22

Lidz wil naast de jaarlijkse landelijke contactpersonenbijeenkomst gaan experimenteren met regionale contactpersonenbijeenkomsten. In 2019 starten we met deze opzet in minimaal twee regio’s.

De reden van deze meer lokale aanpak is de ervaring dat de landelijke contactpersonenbijeenkomst een relatief lage opkomst kent met een steeds wisselende groep deelnemers. Zo ontstaat er weinig onderlinge binding. Door een regionale aanpak is de reisafstand geringer en ontstaat er mogelijk een frequentere uitwisseling.

Marije Dekker, Lidz contactpersoon en Coördinator SamenBeter bij Alrijne zorggroep heeft de handschoen opgepakt en organiseert de eerste regionale contactpersonenbijeenkomst voor Zuid- en Noord-Holland.

Datum: 6 mei 2019
Tijdstip: 12.30 – 16.00 uur – inclusief lunch
Locatie: Alrijne zorggroep, locatie Alrijne ziekenhuis Leiderdorp

Doelen:
• Kennismaken, van elkaar leren en stimuleren van onderlinge uitwisseling tussen contactpersonen en organisaties
• Gezamenlijk stil staan bij Lean ontwikkelingen binnen de verschillende organisaties. Wat zijn de doelen, waar staan de organisaties, wat wordt de volgende stap. Daarnaast staan we stil bij elkaars uitdagingen om de volgende stap te maken.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.30 uur Ontvangst met Lunch – netwerken
13.00 uur Kennis maken a.d.h.v. doelen Lean beweging/ volgende stap & uitdaging in je organisatie (graag voorbereiden – opdracht volgt).
14.30 uur Gemba bij Alrijne ziekenhuis Leiderdorp
15.30 uur Reflectie
16.00 uur Einde programma – borrelen

Voor vragen kun je contact opnemen met Sylvia Witter, coördinator Lidz via e-mail: coordinator@lidz.nl of
telefoonnummer 079 363 81 22. Tot 6 mei!

Organisatie Contactpersonenbijeenkomst
Marije Dekker, coördinator SamenBeter Alrijne zorggroep
Sylvia Witter, coördinator Lidz