Lean denken in de zorg

Voorkom spraakverwarring over de beste zorg

https://leandenkenindezorg.blogspot.com/2019/05/voorkom-spraakverwarring-over-de-beste.html

13 mei jl plaatste Qruxx onderstaande blog van mij op hun website. Qruxx is een het kennisplatform over waardegedreven zorg (https://www.qruxx.com/voorkom-spraakverwarring-over-de-beste-zorg/) en ik was uitgenodigd iets te schrijven vanuit de samenha...

Werken bij Antonius: van werven naar boeien met continu verbeteren

https://leandenkenindezorg.blogspot.com/2019/02/werken-bij-antonius-van-werven-naar.html

De laatste jaren is het moeilijker geworden voldoende personeel te werven in de zorg. Mede daarom hebben we in het St Antonius niet alleen onze wervingscampagnes geïntensiveerd, maar zijn we een stap verder gegaan: een campagne met korte filmpjes gericht...

St. Antoniusziekenhuis begint klein

https://leandenkenindezorg.blogspot.com/2019/01/in-november-vertelde-ik-op-het.html

In november vertelde ik op het Jaarcongres Procesmanagement over de ervaringen van het St. Antonius met continu verbeteren en een nadruk op het thema 'verbinding'. Naar aanleiding daarvan heeft het oneline magazine Management Impact daar onderstaand versl...


Lean, lief en leuk

Een goed begin is het halve werk

https://leanliefenleuk.blogspot.com/2012/04/een-goed-begin-is-het-halve-werk.html

Collega Marjan de Ruijter presenteerde op 16 en 17 april tijdens het 62e NVMBR congres (Nederlandse vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie) een poster over de dagstart binnen haar team. Ze is (mede) geïnspireerd geraakt door een Crew Resour...

Let beter op!

https://leanliefenleuk.blogspot.com/2012/03/let-beter-op.html

Tijdens een recente Gemba walk kwam ik langs deze sticker boven een wasbak in een patientenkamer. Maar... hoe kom ik er achter of de kraan 72 uur niet gebruikt is? Verspilling van ... in ieder geval: water?Vrij naar Deming: goedwillende medewerkers verlie...

Palletje voorkomt crash

https://leanliefenleuk.blogspot.com/2012/03/palletje-voorkomt-crash.html

Mark Graban is auteur van Lean Hospitals. In juni verschijnt zijn nieuwe boek ‘healthcare kaizen’. Het eerste hoofdstuk van dat boek publiceerde Mark al op HC Kaizen. Ik ben onder de indruk hoe juist hele kleine verbeteringen indrukwekkende resultaten...


De kunst van het klein maken

Overstap met Vertrouwen

https://dekunstvanhetkleinmaken.blogspot.com/2015/01/overstap-met-vertrouwen.html

Per 1 maart stap ik een nieuwe “arena”  binnen van de langdurende zorg bij het kennisinstituut Vilans in Utrecht. Een geweldig mooie organisatie die ondersteuning bied aan instanties voor verzorging en verpleging, revalidatie en zorg voor mensen ...

Schaamte doorzien

https://dekunstvanhetkleinmaken.blogspot.com/2014/08/schaamte-doorzien.html

Bij de Kunst van het Klein Maken gaat het o.a. om de problemen die je wilt aanpakken zodanig te verkleinen dat ze binnen je eigen verantwoordelijksgebied komen te liggen. Een tweede belangrijke eigenschap is dat je ideeën voor vernieuwing in de praktijk ...

Schaamte weerhoudt vernieuwing

https://dekunstvanhetkleinmaken.blogspot.com/2014/07/schaamte-weerhoudt-vernieuwing.html

Bij "de Kunst van het Klein Maken" gaat het o.a. om testen en uitproberen van nieuwe ideeën. Opvallend is dat we ons vaak laten weerhouden om het ook echt te doen. Wat is de oorzaak darvan? Een van mijn verklaringen is dat we ons vaak laten leiden d...