Deelnemers Lidz netwerk

Het netwerk is bedoeld voor alle Nederlandstalige zorginstellingen op zowel het gebied van universitair medische centra, algemene ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verpleeg-en verzorgingsinstellingen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en revalidatiecentra. Voorwaarden voor aansluiting bij het netwerk is dat de zorgorganisatie aan de slag is of gaat met de optimalisatie van zorg, dat men kennis wil delen met collega’s en jaarlijks de eigen bijdrage betaalt. Het netwerk is van en voor de zorg, alleen zorgorganisaties zijn welkom in het netwerk. De deelnemers kunnen zich bevinden in willekeurige fases van hun ‘lean reis’ zoals bijvoorbeeld:

Organisaties die ook zijn aangesloten:

  • Achmea
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
  • ABN AMRO Commercial Finance in ‘s-Hertogenbosch
  • Zilveren Kruis Achmea
  • Coöperatie VGZ

Wilt u ook lid worden van het netwerk, neem dan contact op met Sylvia Witter, coördinator van Lidz, telefoonnummer 079 363 81 22 of via bureau@lidz.nl.

Ringmodel van organisaties die verbonden zijn aan het netwerk van Lidz: