Bestuur Lean in Zorg

Eind oktober 2011 is de stichting Lean in de Zorg (Lidz) opgericht. De stichting is tot stand gekomen door aanmelding van fanatieke netwerkleden en gedreven wetenschappers die een bijdrage willen leveren aan de optimalisatie van de Nederlandse zorg. Achmea heeft middels een tijdelijke subidie de oprichting van Lidz mogelijk gemaakt. Sinds 2014 is deze subsidie beëindigd en is Lidz een zelfstandig en onafhankelijk netwerk.

Het Bestuur
Freek Dekker (voorzitter) : c.f.dekker@erasmusmc.nl
Albert Blom : albert.blom@ggz.nhn.nl
Ellen Wijnings : e.wijnings@zuidwester.org
Tom Rozema : rozema.t@bvi.nl
Raad van Toezicht
Rob Dillman (voorzitter) : dillmann@isala.nl
Marc Rouppe van der Voort : m.rouppevandervoort@antoniusziekenhuis.nl
Dennis van Achthoven : d.vanachthoven@icare.nl
Coordinator
Sylvia Witter : coordinator@lidz.nl
Backoffice
Milene du Burck (secretariaat) : bureau@lidz.nl
Mirjam Busch (financiële administratie) : bureau@lidz.nl