Welkom bij het kennisnetwerk Lean in de Zorg!

Het kennisnetwerk Lean in de zorg (Lidz) is een onafhankelijke stichting voor en door zorginstellingen die de Lean principes toepassen in hun organisatie.

De waarde van Lidz ligt in het Duiden, Delen en de Dialoog over de toepassing van de Leanfilosofie voor zorgorganisaties om de kwaliteit van zorg te Doen verbeteren voor  patiënten, zorgverleners en de maatschappij.

Lidz faciliteert in het, op een duurzame manier, vergroten van het probleemoplossend vermogen van zorgprofessionals waardoor verbeteren een normaal onderdeel van ieders dagelijks werk is. Lidz vormt daarbij een leergemeenschap die transformatieprocessen helpt versterken, verdiepen, verankeren en versnellen.

De droom van Lidz is dat zorgprofessionals Lean vanzelfsprekend benutten als middel om de kwaliteit van zorg en de bijbehorende uitkomstindicatoren te verbeteren. Dit doet Lidz onafhankelijk, vanuit passie, verbinden, verkennend en anticiperend.

Het netwerk is bedoeld voor alle Nederlandstalige zorgorganisaties in de gehele keten van de cliënt/ patiënt. Het netwerk is van en voor de zorg, alleen organisaties gelinkt aan de zorg zijn welkom in het netwerk. Voorwaarden voor aansluiting bij het netwerk is dat de zorgorganisatie aan de slag is of gaat met de optimalisatie van zorg, dat men kennis wil delen met collega’s en jaarlijks de netwerkbijdrage betaalt. Wilt u meer informatie of uw organisatie aanmelden voor het netwerk, ga naar: het contactformulier

Visie Lidz 2020
De visie is tot stand gekomen met input van deelnemers en Raad van Toezicht. Lidz ziet de visie als een dynamisch document op basis van ontwikkelingen in deelnemende organisatie en wat richting geeft aan de activiteiten.

Activiteiten van de stichting Lidz
Lean in de Zorg heeft 3 pijlers waarlangs zij het transformatieproces faciliteert:

  1. Kennisuitwisseling (besloten website, symposia & bedrijfsbezoeken)
  2. Kennisverrijking (opleidingen en trainingen voor diverse doelgroepen)
  3. Kennisontwikkeling (wetenschappelijk onderzoek)

Activiteiten die vanuit het netwerk worden ontplooid zijn naast publicaties en uitwisseling met andere netwerken: