Inspiratiesessies Continu Verbeteren

Kies je voor het thema Lean & Continu Verbeteren, dan heb je de keuze uit deze 14 inspiratiesessies. Wat wordt jouw top 5? Er zijn 2 inspiratiessessie rondes in de ochtend - wanneer je in Lumen blijft, krijg je nóg 2 rondes in de middag.

CV1 Polimania, het geheim van optimale patiëntenstromen

Hosts: UMCG:
Corina van der Spek, programmamanager LSS programma en LSS Master Black Belt
Susan Duiverman, Controller
Igor van der Weide, Data scrientist
Lisanne Petter, Controller

Altijd al spelenderwijs willen weten hoe patiëntenstromen optimaal kunnen lopen? Polimania is hét bordspel dat je speelt om hier inzicht in te krijgen en tegelijkertijd kennis te maken met de Lean filosofie en instrumenten die ingezet kunnen worden. Alle organisaties die aangesloten zijn bij Lidz hebben in 2021 Polimania ontvangen. Kijk hier of hier voor meer informatie over Polimania.

CV2 Tips en tricks om zorgverbeteraars in je organisatie te verbinden

Host: Bind community building: Kirsten Wagenaar, community strateeg

In deze workshop wordt je geïnspireerd om zorgverbeteraars* in je eigen organisatie beter aan elkaar te verbinden. Hoe vinden ze elkaar, wat kunnen ze met elkaar delen, hoe faciliteer je dat? De eerste helft van de workshop bestaat uit een gedegen aanpak om van je netwerk meer een community te maken. Aan de hand van sprekende voorbeelden wordt je meegenomen in de belangrijkste stappen bij het ontwikkelen van een community. In de tweede helft gaan deelnemers met elkaar aan de slag om kennis en ervaringen te delen met betrekking tot community ontwikkeling. De lessen die hieruit voortkomen worden naderhand binnen Lidz gedeeld.

*je kent ze vast: collega’s die een Lean training gevolgd hebben, een leidende rol spelen binnen het verbeteren in hun afdeling/team of staan te trappelen om aan de slag te gaan met Lean.

CV3 Virtual Fracture Care app: hét alternatief voor face-to-face traumazorg

Hosts:
OLVG: Geeske Duijzings, projectleider
Antonius Ziekenhuis: Jelle Spierings, arts-onderzoeker
Martini Ziekenhuis: Margriet Smit, projectleider LSS

Het aantal patiënten met een botbreuk neemt toe. Om deze toename te stroomlijnen is in 2019 Direct Ontslag ingevoerd in het OLVG: patiënten met simpele letsels die vrijwel altijd herstellen zonder complicaties worden niet meer routinematig teruggezien op de polikliniek. In plaats daarvan ontvangen zij een brace of walker in plaats van gips, uitgebreide informatie op de Spoedeisende Hulp die is samengevat in de app: Virtual Fracture Care (VFC). Als patiënten aanvullende vragen of problemen houden kunnen zij terecht bij de breuklijn. Mede door de coronapandemie is de implementatie van dit concept in een stroomversnelling geraakt, met nu 14 deelnemende ziekenhuizen. In deze sessie vertellen we je graag meer over de totstandkoming van dit project, de implementatie waarbij we Lean technieken gebruikt hebben en de doorontwikkeling van de VFC app met alle betrokken ziekenhuizen. Welke successen, knelpunten en randvoorwaarden verwacht jij?

CV4 Verpleegkundige dienstoverdracht: met flow vanuit de bedoeling

Host: OLVG: Marja Polderman, adviseur Kwaliteit

Herken jij dat ook? Er zijn ziekenhuisbrede afspraken over hoe "de" overdracht uitgevoerd moet worden, je evalueert deze afspraken en eigenlijk zie je toch wel veel lokale verschillen. Is dat erg? En wanneer je constateert dat het beter kan: waar begin je dan? En op welke onderdelen vinden de verpleegkundigen van al die verschillende afdelingen én locaties elkaar?

We zijn de uitdaging aangegaan en begonnen met de dienstoverdracht. Maak kennis met onze aanpak en een heel handig instrument! Uiteraard willen we onze successen met jullie delen, maar ook wanneer het niet zo succesvol is gegaan: welke lessen leren we hier dan uit?

CV5 Waarom kata?

Voor: Gevorderde lean denkers
Host: Maastricht UMC+: Elske Heeren, Master Black Belt

Kata* is een patroon waarmee je in kleine stapjes grote uitdagingen tot aan dromen realiseert. Welk denken zit er onder kata? Leer kata begrijpen. Maak kennis met wetenschappelijk denken voor elke dag. Word je bewust van aannames en hoe je daarmee omgaat - en hoe je er ook op een ándere manier mee om zou kunnen gaan. Waardoor je kunt leren, groeien, verbeteren, innoveren. Wedden dat je achteraf weer nét anders naar de wereld kijkt?

Deze inspiratiesessie geeft je een voorproefje op het kata-coaching boek 'Simpele vragen, fabelachtige resultaten' van ‘KataKanjers’ Elske Heeren en Mariëlle Zwaga (Lean coach bij Vogellanden revalidatiecentrum).

* Toyota kata, of Lean kata, of gewoon: kata

CV6 Het creëren van een continu verbetercultuur op een polikliniek

Hosts: Reinier de Graaf Groep:
Debbie Uijtendaal, Leancoach
Annemieke Verburg, kwaliteitsmedewerker

Annemieke en Debbie hebben beide voor hun recente Green Belt opleiding aan verbeteropdrachten gewerkt op een polikliniek binnen het Reinier de Graaf ziekenhuis.
Debbie heeft zich gericht op de telefonie binnen de poli Urologie. Binnen de cirkel van invloed zijn verbeteringen gerealiseerd die niet alleen een tijdsbesparing opleverde, maar ook de kwaliteit verbeterde.
Annemieke heeft op de poli MDL het ‘laaghangend fruit’ inzichtelijk gemaakt en deze samen met de polimedewerkers geplukt. Dit heeft geleid tot meetbare verbeteringen en enthousiasme voor continu verbeteren.
Benieuwd naar hun geleerde lessen en hoe zij gezorgd hebben voor een blijvend verbeterritme op de poli? Laat je inspireren!

CV7 De kracht van muziek in de zorg

Host: Evean: Barbara Breedijk, muziektherapeut

Er is veel bewijs voor de positieve invloeden van muziek op bijvoorbeeld; stemming, dag/nachtritme, spraak verbetering, uitlokken van bewegingen, ontspanning, etc. Nog te weinig gebruiken we muziek in de zorg als hulpmiddel. Ervaar zelf tijdens deze sessie wat de kracht van muziek is en hoe eenvoudig dit is om toe te passen voor jouw patiënten / cliënten.

CV8 Continu Verbeteren en dan sneller met RPA (robotiseren)

Host: UMCU: Caj Oosters, manager Zorgadministratie / RPA Ontwikkelingen

Als je precies dezelfde administratieve handeling voor de derde, vierde of vijfde keer doet, of nog vaker, is het slim om te denken aan automatisering. Ook al kan je het inmiddels erg snel, steeds hetzelfde doen is niet erg mensvriendelijk. Die handelingen moet je laten doen, zodat er tijd overblijft voor het oplossen van moeilijke vraagstukken.

In Robot Proces Automatisering (RPA) komen verschillende aspecten van Lean samen waaronder:
standaardiseren, het elimineren van verspillingen, waarde toevoegen voor de klant en continu verbeteren.

Je krijgt voorbeelden van wat wij binnen de Zorgadministratie in UMC Utrecht gebouwd hebben, hoe we het hebben aangepakt, wat voor anderen te gebruiken valt en hoe we het bouwproces continu verbeteren. Samen bespreken we de mogelijkheden in en rond jouw werkplek. Hoe start jij met RPA, wat is er nodig, wat doe jij 4 keer per week (heel snel) maar wel steeds hetzelfde? Zijn er ook valkuilen? Kan alles? Kan Chipsoft of Epic dat niet doen?

CV9 Lidz kampioenschappen productielijn verbeteren

Host: Lunet Zorg: Ben van Asselt, programmamanager Lean

Als deelnemer aan deze zeer originele (beloofd!) Lean game ga je veel plezier en energie beleven! Welk team kan een bestaande productielijn het beste verbeteren / optimaliseren? Het niveau van de game wordt aangepast aan de deelnemers. Deze sessie wordt in meerdere rondes aangeboden.

De verlieslijdende productielijnen moeten weer gezond worden en minimaal voldoen aan de vraag van de klant. Door samen te werken en gebruik te maken van verschillende Lean principes gaan de teams proberen om zo goed mogelijk de productielijn te verbeteren. Je team wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury van Lean experts. Het team dat de meeste punten heeft gescoord ontvangt een fantastische Lean prijs.

CV10 BED-FIT wat een ondersteunende dienst kan bijdragen aan betere zorg

Host: OLVG: Eileen Huits, Staffunctionaris Services

"Wat kan een ondersteunende dienst bijdragen aan betere patiënten zorg?

Eileen neemt je graag mee in een goed voorbeeld van hoe verspillingen door slim organiseren uit een ondersteunend proces kunnen worden gehaald en geeft inzichten hoe ondersteunende diensten processen LEAN kunnen inrichten. Als voorbeeld heeft zij de invoering van een slim systeem van beddenreiniging. Dat vermindert de administratieve regel- en lastendruk en geeft verpleegkundigen meer tijd voor de patiënt.

Voorheen lag op de balie van elke afdeling een lijst met kamers en bedden die schoongemaakt moesten worden. Deze werkten we af en vroegen daarna om een handtekening van de verpleegkundige. Nu krijgen we een automatische melding als een patiënt met ontslag gaat en lopen we direct naar het betreffende bed om het schoon te maken. Bedden zijn daardoor sneller gereed voor de volgende patiënt.

CV11 Digitale Verbeterweken bij Icare

Hosts: Icare Verzorging & Verpleging: Ruth Stevenson en Wietske van Veluw, Leanconsultants

Ben jij benieuwd naar hoe we binnen Icare een vorm hebben gevonden om kaizen-/ verbeterweken digitaal vorm te geven? Hoe we dit hebben aangepakt en wat hierin onze geleerde lessen zijn? We nemen jullie graag mee in ons leer- en verbeterproces.

CV12 GEANNULEERD - Obeya: hoe online offline kan helpen!

CV13 Lean en Samen Beslissen gaan hand in hand

Host: OLVG: Peter Bocxe, senior adviseur kwaliteit

De zorg kent veel dagelijkse processen die wij belangrijk vinden. Maar hoe zijn die ontstaan? Dragen deze (nog) daadwerkelijk bij aan de bedoeling van veilige persoonsgerichte zorg? En wat als wij deze processen eens onder loep nemen? Hoe verbeter je vanuit het perspectief van de medewerker én de patiënt.

Binnen OLVG is Lean is gecombineerd met Samen Beslissen. Het verbeterproject 'Heilige Visite' had tot doel om de dagelijkse artsenvisite op de afdeling chirurgie efficiënter te maken én de patiënt echt te betrekken hierin. Het heeft zeer goede resultaten in efficiëntie, kwaliteit en tevredenheid van patiënten én zorgverleners opgeleverd en wordt nu OLVG-breed uitgerold. 

CV14 Het veranderbureau: samensmelting van Lean & Projecten

Hosts: Reinier de Graaf Groep: Monique van Olphen, manager Veranderbureau en Eveline de Moor, Lean consultant

Herken je dit? Verschillende loketten waar collega’s terecht kunnen voor ondersteuning en het ontbreken van overzicht van alle projecten en programma’s. In deze workshop ga je mee op de reis die heeft geleid tot het Veranderbureau. Aan de hand van een concreet voorbeeld ontdekken we: Wat is het Veranderbureau? Waarom start je ermee? Hoe organiseer je het? En hoe helpt het Veranderbureau de juiste aanpak te kiezen voor optimaal resultaat. Hoe combineren we projecten en Lean, Scrum en Verbeterwiel.