Middagprogramma optie: Isala Zwolle

Voor het middagprogramma heb je 4 opties. Ga jij backstage op de gemba bij Isala in Zwolle?

De 4 Lidz thema’s komen terug in het middagprogramma in Isala Zwolle. Op basis van jouw gekozen thema krijg je twee inspiratiesessies én de mogelijkheid om naar twee van de vijf bij dat thema passende backstage tours op de gemba te gaan. Het is niet mogelijk om je aan te melden voor specifieke gemba’s.

Lean & Continu Verbeteren bij Isala Zwolle

Tijdens de inspiratiesessies vertellen we over ons organisatie brede verbeterprogramma ‘Isala op Koers’ met al haar facetten en de kaizen verbeteraanpak die we in Isala kennen als Isala Versnelt.

Inspiratiesessies over continu verbeteren

1.  Isala op Koers, samen verbeteren

Elma Visscher, verbeterleider

Isala op Koers is een beweging en een aanpak die medewerkers van Isala aanmoedigt om continu te verbeteren. Als het werk verbetert, neemt het werkplezier toe en daar heeft de patiënt baat bij. Want uiteindelijk doen we het daar allemaal voor, de beste zorg voor onze patiënten! In deze inspiratiesessie nemen we jullie mee in onze aanpak:

 • Samen maken wij Isala! Hoe dan?
 • Wat houden de vijf stromen binnen Isala op Koers in?
 • Welke rol heeft de werkgroep?
 • Wat zit er in onze gereedschapskist?
 • Wat werkt goed en wat werkt minder goed?

2. Isala versnelt, een voorbeeld bij complexe traumachirurgie

Marco Groote Schaarsberg, leidinggevende kliniek en polikliniek
Peter van Enk, beleidsmedewerker Isala Acuut en traumacentrum
Roelien Nagelhout, verbeterleider

Isala Versnelt is een aanpak om grotere, Isala-brede verbeteronderwerpen aan te pakken. De aanpak is gericht op continu verbeteren voor vraagstukken waar meerdere afdelingen en specialismen bij betrokken zijn. Isala Versnelt werkt door een grondige voorbereiding en door een multidisciplinair team een aantal dagen vrij te plannen om het probleem te inventariseren, relevante data te verzamelen en gezamenlijke oplossingen van de reguliere werkzaamheden te formuleren. Vervolgens kijken we na 30/60/90/120 dagen of het lukt om de doelen te halen en welke hulpvragen er zijn.

In 2021 hebben we een Isala Versnelt traject gedaan om het proces van de patiënt van binnenkomst SEH tot aan de laatste OK voor patiënt gedurende de eerste opname na polytrauma te verbeteren. Benieuwd hoe we dat hebben gedaan? En wat we hebben bereikt? In onze inspiratiesessie vertellen we jullie graag meer.

Backstage tours op de gemba over continu verbeteren

Tijdens de bezoeken aan de werkvloer laten we je o.a. voorbeelden zien van het toepassen van de 5S methode voor het inrichten van OK-karren, vertellen je meer over het werk van de afdeling CVI (Centrum voor Verbeteren en Innoveren) of nemen je mee naar een gemba over medicatie scanners, E-coach CVA of de intelligente bloeddrukmeter.

Lean & Leiderschap bij Isala Zwolle

Binnen het thema Lean leiderschap nemen we je mee naar een inspiratiesessie over policy deployment en de uitwerking daarvan binnen het Isala Vrouw Kind centrum in hun obeya en we delen het ontwikkelprogramma van Isala leiders voor dokters en managers tijdens de tweede inspiratiesessie.

Inspiratiesessies over Lean leiderschap

1. Policy deployment obeya Isala Vrouw Kind centrum

Maaike Sesink, leidinggevende Isala Vrouw Kind centrum en Annet van Schuppen, manager Zorgeenheid Geboortezorg

Hoe vertalen wij de strategie en doelen van Isala naar onze eigen doelen binnen het Isala Vrouw-kind centrum (IVKC) en hoe houden wij inzicht in onze resultaten en hoe blijven we continue verbeteren? In deze inspiratiesessie nemen we jullie graag mee in:

 • Vormgeving jaarplan voor IVKC.  
 • Wat houdt een Obeya in en hoe doen wij dat binnen IVKC?
 • Praktische handvatten hoe een Obeya vorm te geven.
 • Hoe zorgen we voor verbinding tussen de afdelingen en inspireren we elkaar waarbij we het wiel niet allemaal zelf uitvinden?

2. Ontwikkelprogramma Isala Leiders – Benodigd leiderschap op weg naar een verbetercultuur

Ilona Bonthuis en Diana van Dijk-van Raalte, verbeterleiders 

Het ontwikkelprogramma voor Isala Leiders en Leidinggevenden, als onderdeel van Isala Leert & Verbindt, zorgt ervoor dat de doelen die we onszelf als organisatie stellen, gaan behalen. Deze inspiratiesessie geeft je inzicht hoe dit programma is opgebouwd, wat we aanbieden, maar ook welk leiderschapsgedrag en vaardigheden van de doelgroep gevraagd wordt. Een deelnemer van dit programma vertelt wat het programma tot dusver heeft gebracht.

Backstage tours op de gemba over Lean Leiderschap

Kom op de werkvloer kijken hoe wij binnen Isala leiderschap hebben vormgegeven als een continu proces en hoe we met zijn allen werken aan dezelfde strategische doelen, zowel bottum-up als top-down. Je kan zien hoe we werken met dagstarts, hoe we het traineeship voor operationeel leidinggevenden hebben vormgegeven waarbij zij ook een verbeteropdracht uitvoeren en we vertellen graag over onze op maat gemaakte trainingen.

Lean & Waarde in de Keten bij Isala Zwolle

In Isala gebruiken we voor ketenoverstijgende verbeterprojecten de ‘waarde gedreven zorg aanpak’. In Isala noemen we dit: Isala stroomt door. Als je kiest voor het thema Lean & Waarde in de keten nemen we je tijdens de inspiratiesessies mee in onze aanpak en het gebruik van dashboarding bij deze trajecten.

Inspiratiesessies over waarde in de keten

1. Isala stroomt door: het vergroten van patiëntwaarde door te werken in zorgketens

Marieke de Boer, programma manager

'Isala stroomt door' is een organisatiebreed programma waarbij het doel het vergroten van patiëntwaarde is door te werken in zorgketens. We gebruiken hierbij de principes van waardegedreven zorg.

In deze sessie nemen we jullie mee in:

 • Wat is waardegedreven zorg en waarom heeft Isala hiervoor gekozen?
 • Hoe heeft Isala deze principes vertaald naar de praktijk?
 • Waar ligt de link met continu verbeteren?
 • Waar staan we nu en  welke uitdagingen zien we?

2. Dashboards om continu zorguitkomsten te verbeteren: van ontwikkeling tot gebruik

Dr. Joris van Dijk, MSc, MBA, Kwartiermaker clinical data intelligence
dr. Hugo van Eijndhoven, Gynaecoloog

Om waarde te kunnen toevoegen aan de zorg, is het belangrijk om als behandelteam te weten wat de (zorg)uitkomsten zijn. Op basis van de uitkomsten wordt de waarde in kwaliteit van zorg en tevredenheid die er voor de patiënt echt toe doen inzichtelijk. Daarnaast wordt zichtbaar waar verbeterpotentieel ligt. In deze inspiratiesessie zal Joris van Dijk u in de eerste 10 minuten meenemen in wat er nodig en al mogelijk is om met beperkte middelen tot klinische uitkomstendashboards te komen. Echter zit de waarde van dashboards in het gebruik en het duiden van verbeterpotentieel. Daarom zal in het tweede deel van de sessie gynaecoloog Hugo van Eijndhoven u meenemen hoe zij als behandelteam het dashboard voor patiënten met bekkenbodem klachten gebruiken om continu te verbeteren om daarmee de uitkomsten en waarde voor de patiënt nog verder te verhogen.

Backstage tours op de gemba over waarde in de keten

In de verschillende gemba’s van het thema Lean & Waarde in de keten vertellen betrokkenen over de uitkomsten van de Isala stroomt door trajecten, bv. over het traject bij fertiliteit. Daarnaast is er ook een gemba in samenwerking met onze externe ketenpartner Ijsselheem over de acute opname herstelzorg. En we delen een voorbeeld van de telemonitoring thuis van longpatiënten.

Lean & Duurzame Organisatieontwikkeling bij Isala Zwolle

Binnen het thema Lean & Duurzame Organisatieontwikkeling bij Isala vertellen we over duurzame acties die zijn ingezet om in te spelen op de veranderende zorgvraag. Aan de hand van praktische voorbeelden en grotere programma’s die we inzetten willen we je inspireren.

Inspiratiesessies over Duurzame Organisatieontwikkeling

1. Gepast gebruik van zorg - niet meer, maar minder

Annelies van Bon, programmamanager

Zorgevaluatie leidt tot nieuwe inzichten. Concreet betekent dat dat bepaalde zorg die in het verleden als de juiste bestempeld was, tegenwoordig bewezen niet effectief is en dus geen waarde toevoegt voor de patiënt. Met deze zorg zou je dus willen stoppen. In de praktijk blijkt echter dat implementeren van nieuwe zorg eenvoudiger is dan het de-implementeren van zorg, ofwel het stoppen met zorg. Wij nemen jullie graag mee in onze aanpak, waarbij wij samen met medisch specialisten op zoek gaan naar kansen als het gaat om meer gepast gebruik van zorg, en in de wijze waarop gepast gebruik van zorg een duurzame plek in onze organisatie weet te vinden. In deze inspiratiesessie nemen wij jullie mee in:

 • Gepast gebruik van zorg, wat is dat?
 • Aanpak en inzichten
 • Gepast gebruik van zorg als onderdeel van continu verbeteren
 • Wat werkt goed en wat werkt minder?

2. Isala Sterk en fit - Hoe breng je ontspanning naar de werkvloer, juist in deze drukke tijd

Romy Snoeijenbos, HR Specialist leiderschap-/talent- en HR-ontwikkeling en Marita van Polen, arbeid- & organisatiedeskundige

Korte ontspan- en herstelmomenten in je werk zorgen ervoor dat we het samen vol blijven houden. Maar hoe doe je dat in deze huidige, uitdagende realiteit? Het programma Sterk & Fit van het Isala biedt handvatten om de vertaalslag naar de praktijk te brengen. In deze inspiratiesessie nemen we jullie mee in onze aanpak. Achtereenvolgens komt aan bod:

 • Waarom Sterk & Fit?
 • Behoeftenonderzoek medewerkers
 • Programma
 • Waar staan we nu?
 • Waar willen we naartoe?

Backstage tours op de gemba over duurzame organisatieontwikkeling

Laat je bij de gemba's over duurzame organisatieontwikkeling inspireren over toekomstbestendige zorg door o.a. de toepassing van telemonitoring, de inzet van track and trace, antibiotica thuis in plaats van in het ziekenhuis en duurzame inzetbaarheid van medewerkers door o.a. powernaps en gezonde voeding in de nacht op de IC.