Document

Lean Excel template: Visgraat diagram

Profielfoto van Sylvia Witter
5 oktober 2023 | 1 minuut lezen

Het Ishikawa Diagram, ook wel de Visgraat (Fishbone) genoemd, wordt gebruikt om mogelijke grondoorzaken voor een probleem te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inputfactoren - de 7 M's:

  • Mens 
  • Machine
  • Meting
  • Moeder natuur
  • Management
  • Methode
  • Materiaal.

De mogelijke oorzaken die worden opgenoemd worden onderverdeeld onder de 7 potentiële inputfactoren. Zodra alle mogelijke oorzaken zijn genoemd worden deze oorzaken getoetst om te zien of ze verklarend zijn voor het (proces)probleem.

1 document toegevoegd