Wat is Lean in de zorg

Lean is een bedrijfsfilosofie en een manier van werken die gericht is op het creëren van waarde voor de klant (cliënt/ patiënt) en het continu verbeteren van de zorg door het verwijderen van verspilling.

 Lean thinking Womack en JonesBegin jaren ’90 is door Womack en Jones een grootschalig onderzoek uitgevoerd waarbij Amerikaanse autofabrikanten vergeleken zijn met Toyota. Toen bleek Toyota beduidend betere kwaliteit te leveren tegen aanzienlijk lagere kosten. Womack en Jones hebben de werkwijze van Toyota vertaals in het woord ‘Lean’. Vele sectoren, bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties zoals ziekenhuizen zijn sindsdien dan ook aan de slag gegaan om de Lean filosofie eigen te maken. Wat doen organisaties die de Lean filosofie omarmen anders dan andere organisaties?

Zie voor meer uitleg introductie-lean-denken-in-de-zorg

Stichting Lean in de zorgDia1
In oktober 2011 is de stichting Lean in de zorg (Lidz) opgericht met hulp van Achmea. Sinds 2014 is Lidz een zelfstandig en onafhankelijk kennisnetwerk voor en door zorginstellingen die de Lean principes toepassen in hun organisatie.

Voor meer informatie zie over-het-netwerk

Oorsprong
Er is een dreigend tekort aan Nederlandse zorgprofessionals in de cure en care. Wie gaat het alsmaar stijgend aantal zieken en ouderen helpen in een krimpende arbeidsmarkt?

  • patiënten in Nederland verblijven langer in (poli)klinieken en tehuizen dan elders in de wereld
  • patiënten brengen in een behandelproces meer bezoeken aan een (poli)kliniek dan elders in de wereld
  • Nederlandse zorgprofessionals brengen gemiddeld 35% van hun tijd door in direct contact met hun patiënten
  • kwaliteit van de Nederlandse zorg is erg hoog (top 10) vergeleken met de rest van de wereld
  • Nederlandse zorgprofessionals zijn primair gericht op genees- (en verzorgings)kunst en niet op genees- (en verzorgings)kunde

Het kennisnetwerk Lidz richt zich op het vergroten van het aanbod binnen de huidige capaciteit, daarnaast zijn er vele andere initiatieven (bijvoorbeeld op het gebied van EHealth) die proberen de vraag naar zorg bij (poli)klinieken en tehuizen te remmen.