Inspiratiessessies ochtend: Waarde in de Keten

Kies je voor het thema Lean & Waarde in de keten, dan heb je de keuze uit 4 inspiratiesessies verdeeld over 2 rondes in de ochtend.

WK 1 Netwerkzorg aan kinderen met DCD leuk maken! Start met het gezamenlijk waarom

Host: Vogellanden revalidatiecentrum
Marielle Zwaga, Lean consultant / lid Lidz bestuur

In het regionaal DCD-netwerk werken wij samen met de eerste lijn aan stepped care en passende zorg voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). We zijn begonnen met het aanboren van ons gezamenlijk waarom: wij willen dat kinderen met vertrouwen, zonder frustratie, mogen zijn wie ze zijn, zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en op hun eigen manier kunnen participeren in de maatschappij. In deze inspiratiesessie vertellen we ons verhaal en nemen we jullie mee op onze reis naar het solide zorgnetwerk dat we nu vormen samen met tal van (zorg)professionals en andere betrokkenen rondom de kinderen met DCD. In interactie ontdekken we de geleerde lessen.

WK 2 Het nieuwe normaal

Host: Erasmus MC
Klaas Jan Oldenburger,

organisatieadviseur samen met een readiotherapeutisch laborant

Werken binnen de norm van de NVRO voor doorlooptijd tussen aanmelding van patiënten en de 1e bestraling. Dat is onze uitdaging. Hoe start je zo'n project? Hoe kies je uit de enorme hoeveelheid knelpunten de issues waarmee je aan de gang gaat? Hoe komt de beweging op gang om het anders te doen en hoe houd je die vast?
In dit traject werken we aan verbeteringen door leiderschap te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van resultaten ligt niet in een projectorganisatie maar in de lijn. Daarbij gaat het om 'samen', met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor de keten en samen de focus op de kernwaarden te houden. In de praktijk betekent dit dat ruimte gegeven wordt aan medewerkers die (A3)verbetertrajecten realiseren en dat aandacht gegeven wordt aan wat er leeft onder de medewerkers en wat zij nodig hebben. Ga mee op onze reis bij de Radiotherapie in het Erasmus MC. We delen graag onze ervaringen met je.


WK 3 Samen de doorlooptijd voor kankerpatiënten rigoureus reduceren

Host: Maastro
Pascale Simons, programmamanager Operational Excellence
Maud de Rooy, radiotherapeutisch laborant


Hoe een snel-traject voor specifieke longkankerpatiënten de periode vanaf aanmelding en diagnostiek tot start bestraling met twee-derde reduceert! We nemen jullie mee in ons leerproces en delen graag de succesfactoren maar ook de obstakels.

Voorheen duurde het bij patiënten behandeld voor niet-kleincellige longkanker 48 dagen van het eerste bezoek aan de longarts in het MUMC+ Maastricht tot de eerste bestraling bij Maastro. Dat is nu met een speciaal snel-traject teruggebracht naar gemiddeld 16 dagen. Een resultaat waarop betrokkenen niet hadden durven hopen. Door deze verkorting is het nu mogelijk om patiënten een chemokuur te besparen. Het komt vooral de patiënt ten goede die hierdoor fitter kan starten aan de bestralingen. Maastro verkent ook deze mogelijkheden met andere ziekenhuizen in de regio.

Het was geen eenvoudig traject! Er zijn veel disciplines in de keten betrokken bij deze patiënten. Met alle betrokkenen hebben we het gehele proces in kaart gebracht. Na een gezamenlijke ideale situatie te hebben gevormd zijn alle bottlenecks die dit in de weg stonden stuk voor stuk aangepakt. Wat waren hier onze succesfactoren en welke obstakels kwamen we tegen? Kom naar ons praatje en we nemen jullie mee in ons leerproces.


WK 4 De impact van leefstijl op PROMS en PREMS

Fast track pre-operatief orthopedisch leefstijlprogramma voor knie/heupartroplastiek

Host: Vogellanden revalidatie
Jeroen van Vilsteren, RVE manager Prevalidatie / Gezonde Leefstijl

In samenwerking tussen orthopeden van Isala en revalidatieartsen van Vogellanden starten we een geprotocolleerd programma op voor een patiëntencategorie die nu niet effectief geholpen kan worden. Het betreft de groep patiënten die een indicatie hebben voor een heup of knieartroplastiek maar vanwege overgewicht en daarmee gepaard gaand risico op infecties/complicaties niet geopereerd worden. Deze groep patiënten krijgt de boodschap: "We kunnen niets voor u doen, u moet eerst 20-30 kg afvallen". Dat is voor deze groep niet eenvoudig aangezien ze vaak in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen van beperkt bewegen door klachten, zwaarder en minder fit worden, waardoor meer klachten en weer minder bewegen.

In deze inspiratiesessie willen we kennis delen over dit nieuwe innovatieve programma en de wijze waarop we trachten dubbelingen uit het zorgproces/de klantreis te halen door bijvoorbeeld goede informatieoverdracht.