Mijn naam is Adriënne Joosen-Schrauwen, werkzaam in de gezondheidszorg. Daarnaast ben ik bezig met de afrondende fase van een masteropleiding bij Avans+ te Breda. Mijn afstudeeropdracht “Lean naar tevredenheid van de patiënt” heeft betrekking op toepassing van Lean in relatie tot klanttevredenheid.

Om vragen voor te kunnen leggen aan zorgorganisaties in Nederland die Lean toepassen, heb ik contact gezocht met mevrouw Miriam van Hattum, coördinator Netwerk Lean in de zorg. In overleg met haar en met dank daarvoor wil ik in het kader van mijn afstudeeropdracht in de Master Strategisch Management graag een aantal vragen aan u voorleggen.

Uw bijdrage is vrijblijvend, maar desalniettemin stel ik het enorm op prijs, wanneer u bereid bent om mij te helpen in mijn onderzoek. Ik wil dan ook graag de afspraak met u maken om na afronding van het onderzoek, het resultaat als vertrouwelijk te bestempelen en alleen met mijn klankbordgroep en via Lidz met u te delen.

Enquête

 1. Sinds wanneer is uw organisatie gestart met Lean?
 2. Wat was voor uw organisatie de reden om te starten met Lean?
 3. Op welke manier is Lean binnen uw organisatie geïntroduceerd? M.a.w. welke stappen zijn doorlopen?
 4. Op welke processen binnen uw organisatie is Lean van toepassing en in welk stadium bevinden zij zich?
 5. Op welke van de volgende kritische succesfactoren* is Lean van toepassing binnen uw organisatie?
 6. Klanttevredenheid/leiderschap/efficiëntie/kwaliteit/tijdigheid/service/ communicatie/innovatiekracht/winst/betrouwbaarheid/actiegerichtheid/ compliance/supply
 7. Welk(e) verbeterinstrument(en) zijn er door uw organisatie ingezet om Lean te werken?
 8. Worden er metingen worden uitgevoerd om de resultaten van Lean op de KPI’s te meten?
 9. Welke KPI’s zijn speerpunt in relatie tot Lean?
 10. Indien voor uw organisatie van toepassing: Wordt Lean ook toegepast binnen electieve zorg?
 11. Indien voor uw organisatie van toepassing: Is klanttevredenheid als KPI een speerpunt bij electieve zorg?
 12. Wat zijn de resultaten van KPI’s in relatie tot Lean tot nu toe in het algemeen binnen uw organisatie?
 13. Uit welke specifieke items blijken de resultaten in uw organisatie vanuit meting in relatie tot Lean?
 14. Wat zijn de resultaten indien van toepassing in relatie tot klanttevredenheid?
 15. Indien voor uw organisatie van toepassing: Wat zijn de resultaten indien toegepast binnen electieve zorg in relatie tot klanttevredenheid?
 16. Uit welke specifieke items/vragen blijken de resultaten vanuit meting klanttevredenheid in relatie tot Lean?

Indien u nog aanvullende informatie met betrekking tot Lean in uw organisatie voor mij beschikbaar hebt, is dat van harte welkom. Ook voor vragen ben ik bereikbaar op onderstaand emailadres.

Graag ontvang ik ingevulde enquête uiterlijk 15 februari a.s. retour.

Bij voorbaat dank voor uw tijd en inbreng om deel te nemen aan deze enquête en input voor mijn onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Adriënne Joosen-Schrauwen

adrienne.joosen@zeelandnet.nl