Leiderschap binnen Lean denken en werken is cruciaal om te continue verbeteren duurzaam te implementeren. Hier is veel over geschreven en zijn vele filmpjes over gemaakt.