“Lean naar tevredenheid van de patiënt

In dit onderzoek is zowel vanuit de theorie, als vanuit bureau- en veldonderzoek gekeken naar de relatie van Lean met klanttevredenheid. Literatuuronderzoek was zowel gericht op Lean in het algemeen, als specifiek gericht op literatuur over Lean in de Zorg. Voor het veldonderzoek zijn naast benadering van het landelijke netwerk Lean in de zorg (Lidz, 2011), verschillende ziekenhuisorganisaties gevraagd om deel te nemen aan het invullen van een vragenlijst. Bij het bureauonderzoek zijn alle relevante stukken, welke te vinden zijn op de website van een organisatie geraadpleegd op toepassing van Lean en uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken. Alle drie de onderdelen van het onderzoek hebben relevante informatie opgeleverd over de verschillende manieren en niveaus van toepassing van Lean in de zorg. Toepassing van tools behorend bij de Leanfilosofie wordt zowel organisatiebreed als op afdelingsniveau gebruikt.
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat organisatie, implementatie en borging van de filosofie van Lean in een organisatie niet gezien mag worden als een project, maar een continu proces van verbeteren is en blijft.