Zie hierbij het antwoord op veelgestelde vragen:

Lidz is een kennisnetwerk voor en door zorginstellingen die Lean principes toepassen in hun organisaties.

Bureau Lidz (secretariaat en financiële administratie) is bereikbaar via: 079 363 81 22 of via bureau@lidz.nl

Postadres: 
Postbus 275
2700 AG Zoetermeer

Bezoekadres:
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer

Inmiddels zijn ca. 60 zorgorganisaties aangesloten bij het netwerk. Zowel op het gebied van universitair medische centra, algemene ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingsinstellingen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en revalidatiecentra. Voor deelnemende organisaties zie http://lidz.nl/de-deelnemers.
Voorwaarden voor aansluiting bij het netwerk is dat de zorgorganisatie zichtbaar aan de slag is of concrete plannen heeft om te starten met de toepassing van Lean, kennis wil delen en de jaarlijkse financiële bijdrage voldoet. De reden hiervan is dat de balans tussen halen en brengen van kennis en ervaring in tact blijft zodat het een pro actief netwerk blijft.
De kosten voor deelname aan Lidz bedragen € 3000,- excl. BTW per jaar per organisatie. Voor organisaties met minder dan 150 medewerkers bedraagt het deelnemerschap € 1500,- excl. BTW per jaar.
 • Toegang voor iedere medewerker van de organisatie tot www.lidz.nl waarop veel informatie, tools, contactgegevens, bijeenkomsten, forum en blogs terug te vinden is vanuit ca. 60 zorgorganisaties in Nederland m.b.t. de toepassing van Lean in de zorg;
 • Bijeenkomsten zoals jaarcongres, themabijeenkomsten, doelgroep bijeenkomsten, gemba’s (bedrijfsbezoeken) waarin uitwisseling tussen diverse organisaties en zorgprofessionals plaats vindt. Deze bijeenkomsten zijn kosteloos;
 • Opleidingen en trainingen zoals VS reis, Doctors Only trip, praktijk boeken. Deze activiteiten/boeken zijn niet kosteloos, maar worden met korting aangeboden;
 • Wetenschappelijke informatie over Lean in de zorg;
 • Inzet van de coördinator voor het gericht zoeken naar contactpersonen bij specifieke vragen of het organiseren van bijeenkomsten gericht op thema of doelgroep.
Om het netwerk proactief te houden is het van belang dat organisaties zowel informatie, kennis en ervaringen halen als brengen. Daarnaast is het van belang dat deelnemende organisaties voldoen aan de financiële jaarlijkse netwerkbijdrage.
 1. In een kennismakingsgesprek met een bestuurslid en/of coördinator van Lidz met een persoon van de organisatie die sturend is binnen de Lean beweging wordt de balans tussen halen en brengen (op termijn) binnen het netwerk besproken;
 2. Deelnemende organisatie vult het inschrijfformulier in en stuurt dit aan bureau@lidz.nl;
 3. Nadat de betaling verzorgd is wordt door webbeheerder account op de website aangemaakt en
  verstuurd aan contactpersoon per email;
 4. Secretariaat past de deelnemerslijst aan.

Nee. De deelnemers kunnen zich in diverse fasen van de Leanreis (Shingo) bevinden. Fasen die we hierin onderscheiden zijn:

 1. Verkenningsfase = men denkt na over de inzet van Lean in de organisatie;
 2. Pilotfase = men is gestart met Lean in een van de bedrijfsonderdelen;
 3. Verbredingsfase = men is met Lean gestart in meerdere bedrijfsonderdelen;
 4. Uitrolfase = bestuur heeft formeel besloten dat Lean de centrale bedrijfsvoeringsstrategie is en dat Lean integraal uitgerold wordt;
 5. Continu Verbeteren = Lean is integraal in de organisatie uitgerold en zit in het DNA van iedere medewerker.

We bespreken voorafgaand aan het deelnemerschap in hoeverre de verwachting is dat deze balans gevonden wordt in de toekomst. Hiervoor wordt een kennismakingsgesprek gepland met een bestuurslid en/of de coördinator van het Lidz.

Ja. Het beleid is dat bij een juridische fusie het als één deelnemerschap betreft. Bij enkel een bestuurlijke fusie betreft het een aparte deelname. Initiatief hiervoor ligt bij deelnemers. We staan wel open voor criteria om dit beleid te verfijnen. Per deelnemende organisatie houden we vast aan 1 contactpersoon per organisatie.

Organisaties gaan deelname aan voor onbepaalde tijd. Opzeggen dient schriftelijk plaats te vinden bij Bureau Lidz. Opzeggen kan tot uiterlijk 1 november voorafgaand aan het volgende jaar.

Uiterlijk 1 november ontvangen organisaties de factuur voor de netwerkbijdrage van het volgende jaar. Wanneer niet aan de betalingstermijn wordt voldaan ontvangt de organisatie een betalingsherinnering. Mocht de betaling na de herinnering niet voldaan zijn wordt deze informatie met het bestuur van Lidz gedeeld en wordt vervolg actie afgesproken.