Vacature

Lidz zoekt een nieuw raad van toezicht lid

Organisatie: Stichting Lidz
Reageer voor 1 mei 2021

Lean in de zorg (Lidz) is hét netwerk voor zorgprofessionals en -organisaties in zowel de care – als de curesector, die continu willen verbeteren door het toevoegen van waarde voor hun klanten als uitgangspunt te nemen. De waarde van het grote netwerk van Lidz is, dat het collectief aan kennis en ervaring de zorgorganisaties en zorgverbeteraars verder kan helpen ontwikkelen. Door kennis te ontsluiten én te delen zetten de zorgverbeteraars in het Lidz netwerk zich in om de grote uitdagingen in de zorg aan te gaan. Oplossingen zijn duurzaam en dragen altijd bij aan waar het écht om draait in de zorg: mensen. Op deze manier voegt Lidz waarde toe aan de Nederlandse zorg. 

 

Profiel

De raad bestaat uit drie leden. Door het vertrek van één van onze raad van toezicht leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Het betreft een onbezoldigde functie. De raad heeft op grond van de huidige samenstelling een voorkeur voor een echte Lean ambassadeur, liefst met bestuurlijke ervaring, uit een bij Lidz aangesloten Care organisatie (VVT, GZ, GGZ) óf een kandidaat uit een andere sector dan de zorg met aantoonbare ervaring in het bewerkstelligen van een Lean beweging.

 

Lidz raad van toezicht
De raad van toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht, het bestuur legt verantwoording af aan de raad. Lidz kent een onbezoldigd bestuur met vier bestuursleden. Stichting Lidz wordt ondersteund door een professionele staf (coördinator en bureau). Bij Lidz werken we vanuit een gezamenlijke passie voor de Lean filosofie. Zowel het bestuur als de raad werken op basis van vrijwilligheid mee aan ‘het hoger doel’. De ondersteuning van het bestuur en de klankbord/adviesfunctie door de raad van toezicht is veelal groter dan de toezichthoudende rol.

De verwachte inspanning per jaar bestaat uit twee formele online vergaderingen, enkele informele overleggen en minimaal één fysieke bijeenkomst van een dagdeel met de raad van toezicht en bestuur.

Locatie

Röntgenlaan 19
2719DX Zoetermeer

Geïnteresseerd?

Meer informatie/ solliciteren

Voor meer informatie over Lidz of de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht, klik hier. Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met de voorzitter van de Lidz raad van toezicht: Rob Dillmann, dillmann@isala.nl of Lidz coördinator: Sylvia Witter, coordinator@lidz.nl of via 06-86617177. Je sollicitatie kun je vóór 1 mei 2021 sturen naar: bureau@lidz.nl

Vraag & AntwoordKalenderKennisbank