Vacature

Lid bestuur kennisnetwerk Lean in de zorg - Lidz

Organisatie: Stichting Lidz
Reageer voor 21 oktober 2022

In Nederland werken 1.3 miljoen mensen in de zorg. Al deze mensen hebben bewust voor de zorg gekozen en zetten zich iedere dag, direct of indirect, in om de levens van mensen op een positieve manier te beïnvloeden. Denk je eens in wat we kunnen bereiken als we met deze bevlogen mensen een manier vinden om de zorg in Nederland zó vorm te geven dat het toevoegen van waarde voor cliënten, patiënten, bewoners of andere belangrijke anderen het uitgangspunt is. En… dat dit ook nog eens zorgt voor meer werkplezier.

Lean in de zorg (Lidz) is hét netwerk voor zorgmensen die continu willen verbeteren. Via Lidz kunnen zij van én met elkaar leren, elkaar inspireren en zichzelf en hun organisatie verder ontwikkelen. Lidz is er voor Nederlandse zorgorganisaties in zowel de care- als de curesector. Via dit netwerk profiteren verbeteraars in de zorg; zorgprofessionals, leidinggevenden, bestuurders en Lean experts, van waardevolle kennis en ervaring rond Lean denken en -werken. Via Lidz ontstaan in en tussen organisaties verbindingen die bijdragen aan nieuwe inzichten en concrete verbeteringen. 

Profiel

Bestuurder van Lidz zijn, biedt je een unieke gelegenheid om onderdeel te zijn van een grotere beweging, je netwerk en invloed te vergroten en in contact te komen met inspirerende mensen (zowel nationaal als internationaal) die met veel passie werken aan het continu verbeteren van de zorg. Het betreft een onbezoldigde functie.

  • Je bent werkzaam bij een van de deelnemende organisaties van Lidz en beschikt over een relevant netwerk. 
  • Je bent een Lean ambassadeur en hebt een duidelijke visie op en passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg en de continuïteit van het Lean gedachtengoed.
  • Met jouw enthousiasme stimuleer je collega’s om kennis en ervaring uit te wisselen en deel te nemen aan (activiteiten van) het kennisnetwerk.
  • Je bent een praktische doorzetter met een fijne persoonlijkheid en een doortastend teamgenoot.
  • Je hebt affiniteit met het thema: ‘Waarde in de keten’*. Samen met een nog te vormen commissie geef je invulling aan dit thema.

*) Lidz heeft nog drie andere thema’s: Continu Verbeteren, Lean Leiderschap en Duurzame Organisatieontwikkeling

Bestuur van Lidz

Lidz is een kennisnetwerk voor en door de deelnemers, waarbij deelnemers actief betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten. Bij Lidz werken we vanuit een gezamenlijke passie voor de Lean filosofie. Stichting Lidz wordt ondersteund door een professionele staf (coördinator en bureau). Het bestuur van Lidz bestaat uit vier leden en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Lidz, de strategie en het beleid. Het bestuur dient het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die tevens het bestuur adviseert op belangrijke besluiten en die toeziet op behoorlijk bestuur. Zowel het bestuur als de raad werken op basis van vrijwilligheid mee aan ‘het hoger doel’. Op Ons bestuur | Lidz kun je vinden wie er in het bestuur en Raad van Toezicht van Lidz zitting nemen.

De vergaderfrequentie is ca. 8 maal per jaar, vooral online. Het bestuur werkt met een portefeuilleverdeling waar je ook buiten de vergaderingen verantwoordelijkheid voor draagt. Daarnaast ben je actief aanwezig bij enkele Lidz activiteiten. De verwachte tijdsinvestering is ca 5 – 8 uur per maand.

Locatie

Röntgenlaan 19
2719DX Zoetermeer

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Coördinator Lidz: Sylvia Witter-Vliege, coordinator@lidz.nl of via 06-86617177. Je sollicitatie kun je tot 21 oktober 2022 sturen naar: bureau@lidz.nl.