Vacature

Lid Raad van Toezicht kennisnetwerk Lean in de zorg - Lidz

Organisatie: Stichting Lidz
Reageer voor 11 november 2022

In Nederland werken 1.3 miljoen mensen in de zorg. Al deze mensen hebben bewust voor de zorg gekozen en zetten zich iedere dag, direct of indirect, in om de levens van mensen op een positieve manier te beïnvloeden. Denk je eens in wat we kunnen bereiken als we met deze bevlogen mensen een manier vinden om de zorg in Nederland zó vorm te geven dat het toevoegen van waarde voor cliënten, patiënten, bewoners of andere belangrijke anderen het uitgangspunt is. En… dat dit ook nog eens zorgt voor meer werkplezier.

Lean in de zorg (Lidz) is hét netwerk voor zorgmensen die continu willen verbeteren. Via Lidz kunnen zij van én met elkaar leren, elkaar inspireren en zichzelf en hun organisatie verder ontwikkelen. Lidz is er voor Nederlandse zorgorganisaties in zowel de care- als de curesector. Via dit netwerk profiteren verbeteraars in de zorg; zorgprofessionals, leidinggevenden, bestuurders en Lean experts, van waardevolle kennis en ervaring rond Lean denken en -werken. Via Lidz ontstaan in en tussen organisaties verbindingen die bijdragen aan nieuwe inzichten en concrete verbeteringen. 

Profiel

De raad bestaat uit drie leden. Door het vertrek van één van onze raad van toezicht leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Het betreft een onbezoldigde functie. De raad heeft op grond van de huidige samenstelling een voorkeur voor een Lean ambassadeur met bestuurlijke ervaring, uit een bij Lidz aangesloten organisatie (VVT, Ziekenhuis, GZ, GGZ). Idealiter iemand die:

  • een verbinder is met een sterk netwerk
  • creatief kan meedenken hoe de missie van Lidz gerealiseerd kan worden
  • sterke binding heeft met de onderwerpen bedrijfscultuur, organisatieontwikkeling en continu verbeteren
  • een innemende persoonlijkheid en intuïtief denker is
  • op zoek is naar verbazing/verassingen en daar energie van krijgt

Lidz raad van toezicht

De raad van toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht, het bestuur legt verantwoording af aan de raad. Lidz kent een onbezoldigd bestuur met vier bestuursleden. Stichting Lidz wordt ondersteund door een professionele staf (coördinator en bureau). Bij Lidz werken we vanuit een gezamenlijke passie voor de Lean filosofie. Zowel het bestuur als de raad werken op basis van vrijwilligheid mee aan ‘het hoger doel’. De ondersteuning van het bestuur en de klankbord/adviesfunctie door de Raad van Toezicht is veelal groter dan de toezichthoudende rol. Op Ons bestuur | Lidz kun je vinden wie er in het bestuur en Raad van Toezicht van Lidz zitting nemen.

De verwachte inspanning per jaar bestaat uit twee formele online vergaderingen, enkele informele overleggen en minimaal één fysieke bijeenkomst van een dagdeel met de raad van toezicht en bestuur.

Locatie

Röntgenlaan 19
2719DX Zoetermeer

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Marc Rouppe van der Voort m.rouppevandervoort@antoniusziekenhuis.nl of Lidz coördinator: Sylvia Witter, coordinator@lidz.nl of via 06-86617177. Je sollicitatie kun je vóór 11 november 2022 sturen naar: bureau@lidz.nl