Activiteit

Waardegedreven zorg verbeteren dankzij zorgketens - Werkbezoek St. Antonius Ziekenhuis (LINNEAN)

22 september
Vrijdag 22 september 2023
13:00 tot 17:00
Lean activiteit van andere aanbieder
Gratis

Voor aanmelden is lidmaatschap van Lidz vereist.

Profielfoto van Ellen Duijnhouwer
4 minuten lezen

Meer informatie over deze bijeenkomst van Linnean - of je aanmelden kan via: Waardegedreven zorg verbeteren dankzij zorgketens - Werkbezoek St. Antonius Ziekenhuis | Linnean

St. Antonius Ziekenhuis is één van de koplopers in Nederland op het gebied van waardegedreven zorg. Samen met 7 verschillende zorgketens (borstkanker, darmkanker, traumageriatrie, prostaatkanker, slaapgeneeskunde, geboortezorg en depressie) opent zij haar deuren voor het Linnean netwerk. Jij als Lidz deelnemer bent ook welkom!

De doelgroep voor dit werkbezoek is zeer breed en omvat mensen uit alle domeinen van de zorg, van zorgverleners tot zorgverzekeraars tot beleidsmakers. Iedereen die met WGZ aan de slag wil gaan of gewoon nieuwsgierig is hoe het St. Antonius dit doet.

Programma

12.45 – 13.00             Inloop
13.00 – 13.30             Opening 
13.30 – 14.30             Start eerste ronde presentaties zorgketens
14.30 – 15.00             pauze
15.00 – 16.00             Start tweede ronde presentaties zorgketens
16.00 – 17.30             Afsluiting door dagvoorzitters en bestuurders met aansluitende borrel

Kies tijdens het aanmelden max. 2 van de 7 zorgketens 

Borstkanker

Lees het interview

Zorgketen als metrolijn: de aanpak. We nemen jullie mee in de ontwikkeling van de zorgketen Borstkanker, dit aan de hand van enkele praktische voorbeelden.

Traumageriatrie

Lees het interview

Cultuuromslag in de geriatrische traumatologie: van ziekte- naar behandeldoel-georiënteerd. Door de behandeling beter af te stemmen op de patiënt hebben we het paradigma verschoven van ziekte- naar behandeldoel-georiënteerd. Sjors van der Maat (Dagelijks bestuur zorgketen traumageriatrie) en Henk Jan Schuijt (postdoctoraal onderzoeker traumageriatrie) vertellen over waardegedreven zorg en palliatieve zorg in de keten.

Geboortezorg

Lees het interview

Continue verbetering in de geboortezorg: Een combinatie van WGZ en Lean. De zorgketen Geboortezorg startte ongeveer een jaar geleden, gelijktijdig met een groot LEAN-traject op de afdeling Geboortezorg. Om vorm te geven aan de continue verbetering van WGZ en LEAN zijn we hierbij aangesloten. Graag vertellen we jullie meer over deze aanpak en laten we voorbeelden zien van kata, kaizen, obeya en waardestroom binnen onze keten.

Depressie

Lees het interview

Waardegedreven zorg in GGZ: hoe aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Om de kwaliteitsverbetering in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te bevorderen is het van belang aan te sluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Waardegedreven zorg biedt een methode waarbij de gezamenlijke visie van medisch professionals en patiënten leidend is bij het vormgeven en uitvoeren van zorgverbeteringen. Praktijkvoorbeelden van WGZ in de GGZ zijn echter nog schaars. We nemen jullie mee in hoe WGZ wordt toegepast binnen depressiezorg op de afdeling Psychiatrie en Psychologie.

Darmkanker

Lees het interview

Flow in de darmkankerzorg: Stimuleren van samenwerking en verbetering door medewerkers. Bij de darmkankerzorg in ons ziekenhuis zijn direct en indirect zo’n 30 verschillende afdelingen betrokken. De missie van de zorgketen is het creëren van een goede flow in de verleende patiëntenzorg, voor zowel de patiënten als medewerkers. In deze sessie gaan wij erop in hoe we de medewerkers binnen de zorgketen ondersteunen en stimuleren om actief te werken aan het verbeteren van de flow binnen de darmkankerzorg.

Prostaatkanker

Lees het interview

De prostaatkanker patiëntenreis: verbeteringen voor patiënten én medewerkers: Dit doen wij via meerdere wegen. - We stimuleren de patiënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken; - Geven medewerkers de tijd en ruimte om te brainstormen en samen te werken aan verbeterpunten; - We werken voortdurend aan medisch inhoudelijke verbetering voor perfecte zorg; - Dankzij een EPD (EPIC) dashboard kunnen we de kwaliteit opvolgen en PROMs versturen naar de patiënten; - We brengen de kosten van prostaatkankerzorg in kaart en werken nauw samen met zorgverzekeraars. 

Slaapgeneeskunde

Lees het interview

Verhogen van therapie-kwaliteit om verlengde proefplaatsingen CPAP te voorkomen Dit project is gestart om samen met de patiënt in een vroeg stadium eventuele knelpunten van de gestarte CPAP therapie te traceren, en in overleg oplossingen te vinden op deze knelpunten. Op die manier komen we sneller tot een goedwerkende therapie, met als gevolg betere kwaliteit van slaap en daarmee een betere kwaliteit van leven.

Sprekers

Borstkanker: Zorgketen als metrolijn: de aanpak
Christiaan van Swol, Annemiek Doeksen, (LEAN) adviseur

Traumageriatrie: Cultuuromslag in de geriatrische traumatologie: van ziekte- naar behandeldoel-georiënteerd
Sjors van der Maat, Henk Jan Schuijt, (LEAN) adviseur

Geboortezorg: Continue verbetering in de geboortezorg: een combinatie van WGZ en LEAN
Yvonne Stoopendaal, Roel de Heus, Audrey van der Veen, (LEAN) adviseur

Depressie: Waardegedreven zorg in GGZ: hoe aan te sluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk
Karen van den Berg, Annette Hegeman, (LEAN) adviseur

Darmkanker: Flow in de darmkankerzorg: stimuleren van samenwerking en verbetering door medewerkers
Henk Moerman, Benjamin Boerebach, (LEAN) adviseur

Prostaatkanker: De prostaatkanker patiëntenreis: verbeteringen voor patiënten én medewerkers
Roderick van den Bergh, Esmee de Haas, (LEAN) adviseur

Slaapgeneeskunde: Verhogen van therapiekwaliteit om verlengde proefplaatsingen CPAP te voorkomen
Mascha van Diedenhoven, Laurien Teunissen, (LEAN) adviseur

Meer informatie over deze bijeenkomst van Linnean - of je aanmelden kan via: Waardegedreven zorg verbeteren dankzij zorgketens - Werkbezoek St. Antonius Ziekenhuis | Linnean

Locatie

Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein