Vraag
Marije Mienis 1 jaar geleden

Verantwoordelijkheden CTG

Wij, van de verloskunde afdeling van het Dijklander Ziekenhuis, zijn een werkgroep gestart met betrekking tot de verantwoordelijkheden over de CTG-bewaking.

Onze afdeling bestaat uit 19 kraamsuites (allemaal één persoonskamers), waar een zwangeren tot en met ontslag blijft liggen. De patiënt wordt dus niet postpartum overgeplaatst naar een andere kamer. En als O&G’er kan je dus zowel zwangeren, barende als kraamvrouwen toegewezen krijgen  gedurende de dienst

In de teampost hebben wij 2 schermen hangen (één met de barenden en één met de zwangeren) met daarop de lopende CTG’s.

Nu zijn wij benieuwd hoe andere ziekenhuizen de verantwoordelijkheden rondom de CTG’s  geregeld hebben.

- Wie is er verantwoordelijk voor het lopende CTG (verloskundige/verpleegkundige/gynaecoloog)?
- Zijn hier afspraken over gemaakt en staan die ergens zwart op wit?

- Is er continu zicht op de lopende CTG’s?
- Zo ja, hoe zorgen jullie ervoor dat er continu zicht is op de CTG’s?
- Stel er is een afwijkend CTG, hoe weten jullie dan of degene die voor die patiënt zorgt dit heeft gezien. Bellen jullie diegene? Of kunnen jullie zien of er iemand op die kamer aanwezig is?

- Wie is er gedurende de 2e lijns partus verantwoordelijk voor het rapporteren? De vplk of de klinisch verloskundige
- Wie rapporteert wat?
- Staan deze afspraken ergens genoteerd?

2 antwoorden
Profielfoto van Elvan Simsek Elvan Simsek
1 jaar geleden

Wie is er verantwoordelijk voor het lopende CTG (verloskundige/verpleegkundige/gynaecoloog)?

- Zijn hier afspraken over gemaakt en staan die ergens zwart op wit?
De gynaecoloog is eindverantwoordelijk. • De arts-assistent/klinisch verloskundige is verantwoordelijk voor de beoordeling van het CTG. • De O verpleegkundige is (en de leerling O verpleegkundige is onder supervisie) verantwoordelijk voor: o Het op de juiste manier aansluiten van het CTG en zorg dragen optimale registratie. o Het signaleren van afwijkingen in het CTG ten opzichte van vastgestelde normaalwaarde. • De doktersassistente is bekwaam voor het correct aansluiten van het CTG.

Dit staat in het protocol Foetale bewaking

 

- Is er continu zicht op de lopende CTG’s?

- Zo ja, hoe zorgen jullie ervoor dat er continu zicht is op de CTG’s?

Er hangen overzichtsschermen in de datakamer van de artsen en in de teampost van de verpleging. De dienstcoordinator heeft tevens altijd het CTG overzicht openstaan en de meeste verpleegkundigen ook op hun eigen computer.

- Stel er is een afwijkend CTG, hoe weten jullie dan of degene die voor die patiënt zorgt dit heeft gezien. Bellen jullie diegene? Of kunnen jullie zien of er iemand op die kamer aanwezig is?

Doormiddel van het groene lampje bij de kamer kan je zien of iemand aanwezig is. Meestal bellen we die persoon.

 

- Wie is er gedurende de 2e lijns partus verantwoordelijk voor het rapporteren? De vplk of de klinisch verloskundige

Beide, beiden noteren ook hun bevindingen omtrent de partus.

- Wie rapporteert wat?

Ieder rapporteert zijn eigen handelingen, maar dit overlapt elkaar ook wel eens.

- Staan deze afspraken ergens genoteerd?

Niet dat ik weet.

Profielfoto van Patrick Elmendorp Patrick Elmendorp
1 jaar geleden

Beste Marije, ik heb jouw vraag uitgezet bij ons Moeder-Kind-Centrum in het Bravis ziekenhuis. Froukje Bierenbroodspot, Klinisch verloskundige MKC, heeft jouw vragen beantwoord. Ik hoop dat je hiermee verder komt. Zie haar reactie hieronder:

Situatie Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom

- Wie is er verantwoordelijk voor het lopende CTG (verloskundige/verpleegkundige/gynaecoloog)?

De gynaecoloog is altijd eindverantwoordelijk voor het beleid (en dus ook CTG) bij hun patiënten. In de praktijk neemt degene (O&G-verpleegkundige of verloskundige) die het CTG aansluit de verantwoordelijkheid op zich voor het goed registreren van het CTG en contact met de dienstdoende gynaecoloog bij bijvoorbeeld afwijkingen.

- Zijn hier afspraken over gemaakt en staan die ergens zwart op wit?

Er is een protocol met werkafspraken over wanneer de gynaecoloog gebeld moet worden.

- Is er continu zicht op de lopende CTG’s?

Ja, zowel op de teamposten, als in de koffiekamer en op de patiëntenkamers (zwangeren en verloskamers) hangen overzichtsschermen met de lopende CTG’s (geanonimiseerd).

- Zo ja, hoe zorgen jullie ervoor dat er continu zicht is op de CTG’s?

Doordat er overal zicht is op de CTG’s kun je zelf je eigen CTG in de gaten houden. Mocht dit voor een langere tijd niet kunnen, of je staat vast bij een partus waardoor je geen actie kunt ondernemen bij afwijkingen, wordt er aan een andere collega gevraagd zicht te houden op het CTG.

- Stel er is een afwijkend CTG, hoe weten jullie dan of degene die voor die patiënt zorgt dit heeft gezien. Bellen jullie diegene? Of kunnen jullie zien of er iemand op die kamer aanwezig is?

Bij serieuze CTG afwijkingen wordt er, bij twijfel of de verantwoordelijke collega het gezien heeft, altijd even gebeld. Er zijn aanwezigheidslampjes bij de kamers waaraan je kunt zien of er iemand binnen is. Vaak houden we elkaar ook wel goed op de hoogte van het reilen en zeilen bij de patiënten.

- Wie is er gedurende de 2e lijns partus verantwoordelijk voor het rapporteren? De vplk of de klinisch verloskundige

Samen verantwoordelijk, maar de verloskundige loopt altijd de rapportage na en maakt deze waar nodig compleet.

- Wie rapporteert wat?

Verpleegkundige kan en mag hetzelfde rapporteren als de verloskundige, maar handelingen als een VT e.d. worden vaak door de verloskundige opgeschreven.

- Staan deze afspraken ergens genoteerd?

Nee, dit staat nergens beschreven, maar het hoort wel bij het takenpakket zoals beschreven in de functie-omschrijving.