Document

Verbeteren in beeld. Lean projecten Martini Ziekenhuis 2020 -2021

Profielfoto van Ingrid Wierenga
Ingrid Wierenga
14 december 2021 | 1 minuut lezen

‘Samen voor de beste zorg’ is de missie van ons ziekenhuis. Dat doen we door samen, afdeling overstijgend en multidisciplinair, met elkaar te verbeteren en van elkaar te leren. Met als doel mensgerichte en waardegedreven zorg leveren aan de patiënt, zorg die efficiënt en doelmatig is ingericht.

De corona periode heeft laten zien dat we elkaar bij grote en kleine uitdagingen heel goed kunnen vinden voor het blijvend leveren van die juiste zorg aan de patiënten. Het samen werken en van elkaar leren staat ook centraal in dit digitale verbeterprojecten boekje. We willen onze collega’s en externe partners laten zien hoe we in 2020-2021 vanuit o.a. de Lean Six Sigma (LSS) methode hebben gewerkt aan diverse verbeterprojecten.

Soms op afdelingsniveau, zoals de cursisten van de Orange Belt training laten zien. Voorbeelden daarvan zijn ‘Reduceren doorlooptijd immunologische bepaling bij afdeling Pathologie’ en het ‘Reduceren van verstoringen in het bestelproces van de centrale keuken’.

Ziekenhuisbrede verbeterprojecten zijn bijvoorbeeld het ‘Opnemen zonder bed, waarbij de patiënt op de dag van ziekenhuisopname eerst naar de Opname Lounge gaat in plaats van naar de verpleegafdeling ’ en het ‘Martini Ambulant Geriatrie team, waarbij geriatrische expertise dichtbij huis geleverd wordt’.

We hopen met dit digitale overzicht inzicht te bieden in de resultaten van een aantal projecten die in de afgelopen periode in het MZH zijn gedaan. Mocht je meer willen weten over LSS en verbeterproducten; neem dan contact op met de Unit Procesmanagement & Verbeteren, Stafdienst Kwaliteit / lss@mzh.nl.

1 document toegevoegd