Document

Lean & Liberating structures

Profielfoto van Sylvia Witter
28 mei 2021 | 1 minuut lezen

Liberating Structures zijn interactieve (werk)vormen die makkelijk en laagdrempelig toepasbaar zijn in de praktijk. Ze zorgen dat zoveel mogelijk mensen betrokken worden in het ophalen van inzichten en het vormgeven van oplossingen en vervolgstappen. Ze zijn erop gericht dat elke stem uit de groep wordt gehoord. Dit creëert begrip voor elkaars inbreng. Ze bieden de ruimte voor elke medewerker om bij te dragen, ongeacht iemands hiërarchische positie. Daarmee sluiten Liberating Structures vlekkeloos aan op de verbetercultuur die je in een Lean Organisatie wilt bereiken. Een cultuur waarin management en medewerkers dezelfde taal spreken en elkaar begrijpen. Waar de verantwoordelijkheid laag in de organisatie ligt en medewerkers bij allerlei zaken zowel worden betrokken, als gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan en eigenaarschap te pakken om het dagelijkse werk te verbeteren.

In bijgaande artikelen en hand-out vind je meer informatie over Liberating structures en de relatie met Lean. 

3 documenten toegevoegd