Nieuws

Samen Beslissen in Martini Ziekenhuis

Profielfoto van Ingrid Wierenga
Ingrid Wierenga
1 december 2021 | 2 minuten lezen

Op 9 november 2021 organiseerde Martini Ziekenhuis haar eerste KIJK-sessie over Samen Beslissen. In KIJK-sessies wordt kennis en ervaring over thema's uit de nieuwe ziekenhuisstrategie gedeeld. De opname van deze sessie kun je hier bekijken:

Hieronder vind je een korte samenvatting van wat achtereenvolgens in de KIJK-sessie aan bod kwam:

Ton Tiebosch, bestuurslid: 'Samen beslissen vraagt iets van ons allemaal. Daarom is het goed om stil te staan bij de vraag: hoe zou je zélf willen dat je als patiënt wordt betrokken bij de zorg die je krijgt? In ons ziekenhuis zijn al mooie voorbeelden ontwikkeld, bijvoorbeeld waar het gaat om keuzehulpen. Tegelijk zit het ook in bejegening en is het iets waar je vandaag al mee aan de slag kunt.'

Caroline Otter, voorzitter Verpleegkundige Staf: 'Als de patiënt in het ziekenhuis al leert participeren in zijn behandeling, dan draagt dat bij aan zelfmanagement in de thuissituatie. Dat is precies waarom we dit zo belangrijk vinden. Alle zorgverleners kunnen participatie in het zorgproces stimuleren. Daarbij is het afhankelijk van de situatie van de patiënt, wat mogelijk is. De participatieladder laat zien dat dit varieert van informeren, consulteren en adviseren tot en met partnerschap en regie.'

Sjoukje Heidstra, coördinator Patiëntenparticipatie en Xandra Reinke, voorzitter Cliëntenraad vertellen hoe het online patiëntenpanel bijdraagt aan patiëntenparticipatie. Xandra: 'Het was al heel lang een wens van de Cliëntenraad om een patiëntenpanel in te richten, om daarmee de betrokkenheid van de patiënt bij het ziekenhuis en zorgproces verder te vergroten. We zijn dan ook heel blij dat het panel vorig jaar is ingericht.' Sjoukje: 'We hebben aan het patiëntenpanel - met nu al meer dan 1100 deelnemers - gevraagd waar zij verbeterpunten zien in het samen beslissen over de behandeling. Daar kwam onder meer uit dat patiënten graag willen dat het keuzemoment duidelijker wordt gemarkeerd, waarbij voor- en nadelen van behandelen én niet-behandelen helder op een rijtje worden gezet.'

Elly Lampert, verpleegkundige en Steffie Vogels, nefroloog laten zien hoe patiënten met nierfalen gebruik maken van een online keuzehulp. Elly: 'Onze ervaring tot nu toe is dat patiënten en hun naasten zich beter geïnformeerd voelen door de manier waarop de app hen door het keuzeproces heen leidt.' Steffie: 'De keuzehulp heeft veel meerwaarde voor het gesprek in de spreekkamer, ook voor laaggeletterde patiënten. Het vraagt van artsen dat ze zich meer bewust zijn van hoe ze het gesprek aangaan. Wij hebben daarvoor geoefend met nieuwe gesprekstechnieken.'

Sonja Scholten, brandwondenarts'Op het Brandwondencentrum zijn we al langer bezig om de patiënt zijn eigen doelen te laten bepalen. Wil de patiënt graag weer kunnen fietsen? Of weer in de tuin kunnen werken? Deze doelen vertalen we naar subdoelen per week. De zorgverlener heeft hierin een coachende rol. Mijn ervaring is dat het begint met kleine dingen. We vragen de patiënt bijvoorbeeld: doen we de wondverzorging in bed of onder de douche? En beginnen we met links of met rechts? Voor littekenherstel werken we met een online tool, waarin de patiënt zelf de voor- en nadelen van interventies kan afwegen. Dit laat zien dat het per patiënt verschilt wat waarde toevoegt aan het zorgproces. Deze visie op waardegedreven zorg gaan we de komende jaren verder uitrollen. We hebben een mooie subsidie gekregen om hier onderzoek naar te doen en willen met onze resultaten ook graag andere afdelingen in het ziekenhuis inspireren.'

Het startmoment van de sprekers vind je op de video als volgt terug:
00:00:00 Martin Boer
00:01:21 Ton Tiebosch
00:10:17 Caroline Otter
00:21:43 Sjoukje Heidstra & Xandra Reinke
00:36:11 Elly Lampert en Steffie Vogels
00:50:28 Sonja Scholten
01:06:58 Afsluiting

De eerste KIJK-sessie was een initiatief van de stafdienst Kwaliteit, in samenwerking met team Communicatie en de Martini Evenementen Organisatie. De regie was in handen van stafadviseur Ingrid Wierenga.