Nieuws

Prof Katz: ‘Santeon en St. Antonius zijn rolmodel voor Europa’

Profielfoto van Sylvia Witter
29 augustus 2022 | 2 minuten lezen

Prof Katz: ‘Santeon en St. Antonius zijn rolmodel voor Europa’

Vijftien zorgprofessionals uit verschillende Europese landen verdiepten zich op vrijdag 26 augustus in St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht in waardegedreven zorg. Dat is de zorg die helemaal rond de patiënt georganiseerd is, zodat die een optimaal resultaat ervaart. Santeon en daarbinnen het St. Antonius Ziekenhuis zijn in Nederland voorvechters van dit principe.

Zorgketens

De deelnemers volgen een graduate program aan de universiteit van Parijs en bezoeken deze week Nederland. Ze bezochten diverse afdelingen van het ziekenhuis, met name daar waar volgens het principe van de zorgketens wordt gewerkt. Oncologisch chirurg Annemiek Doeksen gaf een beknopt college over de zorgketen borstkanker waarin alle zorg op dat gebied is samengebracht en gestroomlijnd rond de patiënt. Ze ervoer groot enthousiasme voor het programma en haar presentatie. "Die mensen zijn ook helemaal vanuit uithoeken van Europa hier naartoe gekomen. Enkelen zeiden dat ze hier wel willen komen werken.”

Rolmodel

Drijvende kracht achter het Franse programma is prof. Gregory Katz van de universiteit van Parijs. Hij is enthousiast over de vorderingen die Santeon en daarbinnen het St. Antonius Ziekenhuis maakt op het gebied van waardegedreven zorg. "Santeon en St. Antonius zijn een rolmodel voor Europa. Om de omslag te maken naar waardegedreven zorg heb je iedereen nodig, evenals sterk leiderschap en een lange adem. Essentieel voor succes is alle patiënten na hun behandeling een beoordeling te laten geven. Eigenlijk zou dat verplicht moeten zijn”, aldus Katz. "Het gaat daarbij niet om hun beleving van het ziekenhuis, want het is geen hotel, maar het gaat om hun welbevinden na de behandeling. Heeft die ze gebracht wat ze verwachtten?” Om daarop te sturen zijn cijfers onontbeerlijk. Katz: "De kracht van Santeon is dat het niet alleen de ervaringen van patiënten meet, maar ook vergelijkt. Dat is wel essentieel voor het leerproces.”

Delen en van elkaar leren

Santeon-directeur Pieter de Bey blikt terug op een geslaagde dag. "Het is inspirerend om hierover te spreken in een internationale setting en onze ervaringen te kunnen delen. Het past bij Santeon en het St. Antonius Ziekenhuis om open te zijn en van elkaar te willen leren. We hopen ook op een vervolg en meer internationale contacten.”

Organisatoren en deelnemers aan het symposium over waardegedreven zorg in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht.
Van links naar rechts: Paul van der Nat, Annemiek Doeksen, Pieter de Bey, Gregory Katz, Elvan Simsek en Maurice Beekwilder