Wie is Lean in de zorg?

Lean in de zorg (Lidz) is een netwerk voor en door Nederlandse zorgorganisaties. Het delen van kennis en ervaring rondom Lean denken en werken in de zorg staat centraal.

Ontstaan van Lidz

LidZ is een stichting en werd in 2011 opgericht vanuit een samenwerking tussen zorgverzekeraar Achmea en een aantal zorgorganisaties. Daarbij verzorgde de zorgverzekeraar een financiële impuls voor de opstartfase.

Sinds 2014 is de samenwerking met de zorgverzekeraar financieel beëindigd en opereert Lidz als onafhankelijke organisatie.

Wat doen wij voor onze deelnemers?

  • Lidz helpt organisaties door verbeteraars: zorgprofessionals, managers en bestuurders te verbinden, door kennis te ontsluiten én te delen.
  • We vergroten samen het verbetervermogen van de aangesloten organisaties en verbeteraars.
  • Dat doen we door het organiseren van evenementen en het faciliteren van dit platform vol kennis, tools, contactgegevens en mogelijkheden om van elkaar te leren.
  • De Lidz coördinator is beschikbaar voor vragen, het stimuleren van contacten en het organiseren van evenementen gericht op het uitwisselen of ontwikkelen van kennis over Lean in de zorg.
  • Voor bestuurders organiseren we bovendien specifieke - strategische - netwerkbijeenkomsten. Gericht op zaken als zichtbaar leiderschap, toezicht, MVO, het bieden van een ontwikkelperspectief en het versterken van het verandervermogen.